Primary tabs

Dallas Cowboys
41% (334 votes)
Houston Texans
14% (114 votes)
Texas A&M Aggies
28% (231 votes)
Texas Longhorns
16% (132 votes)
Total votes: 811